Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση Πρόσκληση ΗΠ-010 (A/A 2126) - Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου
15.06.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-010 για την προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με τίτλο «Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, σε περιοχές εντός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05). Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) περιγράφονται στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και αποτυπώνονται στους αναρτημένους χάρτες κινδύνων πλημμυρών στην ειδική ιστοσελίδα floods.ypeka της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων - Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η υποδράση αντιστοιχεί στο Μέτρο προστασίας «Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων» (κωδικός EL_05_34_13) του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΦΕΚ 2684/Β/06.07.2018).   Τα δίκτυα συλλογής βρίσκονται απαραίτητα εντός εφαρμοσμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων για τους υπόλοιπους οικισμούς, αφορούν ενιαίο χωρικά δίκτυο και όχι τμήματα μη ενιαίων χωρικά δικτύων και υλοποιούνται σε διανοιγμένους δρόμους με κατασκευασμένες τουλάχιστον τις βάσεις οδοστρωσίας, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους.

Δυνητικοί φορείς: Δήμοι – Δ.Ε.Υ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου

Περίοδος Υποβολής: 26/06/2023 - 25/09/2023

 

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.000.000 €

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.