Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
08.03.2018
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η. στην Περιφέρεια Ηπείρου Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου εξέδωσε την Πρόσκληση 26 (Α/Α 1562) με Α/Α 1562 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ", με σκοπό την συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Η χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 της λειτουργίας των Κ.Η.Φ.Η. για συνολική διάρκεια 3 ετών περιλαμβάνει τις δομές των ακόλουθων Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου:
 • ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΝΠΔΔ Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία  και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας
 • ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών και Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Η Μέριμνα"
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου
 • ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας
 • ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Μέριμνας και Παιδείας Δήμου Πωγωνίου
 • ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.)
Αντικείμενο των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) είναι, η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» η  Ομάδα  Υποστήριξης  Δικαιούχων  ΕΣΠΑ της ΜΟΔ ΑΕ με ειδικά ορισμένα στελέχη της  παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους για την υλοποίηση   την των πράξεων Κ.Η.Φ.Η. . Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ενεργειών υποστήριξης, η αρμόδια Ομάδα  της ΜΟΔ σε συνεργασία με τα στελέχη της ΕΥΔ, επεξεργάστηκαν πρότυπα έντυπα και υποστηρικτικό υλικό για την λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η. Η δημιουργία των εντύπων βασίστηκε σε πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη κάποια Κ.Η.Φ.Η., ενώ η υποχρέωση τήρησής τους απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Κ.Η.Φ.Η., τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης της ΕΥΔ, καθώς και τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στις υπογεγραμμένες από τους δικαιούχους Αποφάσεις Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ). Τα πρότυπα έντυπα και το υποστηρικτικό υλικό που δημιουργήθηκαν είναι τα ακόλουθα : ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΗΦΗ
 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
 4. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 5. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 6. ΜΗΝΙΑΙΟ Δ.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
 7. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 8. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
 9. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΗΦΗ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.