Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Οδηγός Προληπτικών Ελέγχων (Έκδ. 9/2018)
27.09.2018

Τροποπoίηση και αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 6033/7-6-2017 εγγράφου της Ε.Υ.ΕΦ. ΠΑΑ με θέμα «Προληπτικός έλεγχος σταδίων υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014 -2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων και τους ενδιάμεσους Φορείς Εφαρμογής (στους οποίους έχει εκχωρηθεί η διαχείρισης και εφαρμογή των υπομέτρων/ Δράσεων 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 και 7.3».

Οδηγός προληπτικών ελέγχων Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ (αντικατάσταση 9/2018)
Σχέδια εγγράφων (9/2018)
Έγκριση διακήρυξης (9/2018)
Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (9/2018)

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.