Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης κωδικών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
12.09.2019

Διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης κωδικών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Αρχικές ενέργειες Λήψη κωδικού Διαχείριση λογαριασμού Χρήστη Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων Ρυθμίσεις παραμέτρων πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 του υπολογιστή σας. Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Οδηγίες & Χρήσιμες Πληροφορίες» εμφανίζεται σελίδα με οδηγίες που θα πρέπει να μελετήσουν οι υπεύθυνοι πληροφορικής του φορέα σας, για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους πρόσβασης του υπολογιστή σας.     Απενεργοποίηση αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων. Για την αίτηση για νέο κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων από το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο αν όχι για όλες τουλάχιστον για τον τομέα ops.gr. Οι υπεύθυνοι πληροφορικής του φορέα σας γνωρίζουν τον τρόπο που γίνεται αυτό. Αν αυτοί το θεωρούν απαραίτητο μπορούν να επαναφέρουν τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Κωδικοποίηση φορέα στο ΟΠΣ Εάν ο φορέας σας δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση χρηματοδότησης σε προηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τότε είναι πιθανό να μην υπάρχει κωδικοποίηση του στο ΟΠΣ, οπότε σαν πρώτο βήμα θα πρέπει να συμπληρώσετε την Αρχείο/φόρμα Excel, που θα βρείτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Φόρμα στοιχείων φορέα» (απευθείας σύνδεσμος εδώ): Το συμπληρωμένο αρχείο Excel θα πρέπει να μας το στείλετε ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του γραφείου ΟΠΣ της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου με τίτλο “Στοιχεία κωδικοποίηση φορέα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020”.  (Στοιχεία επικοινωνίας γραφείων ΟΠΣ)  ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πρόσβαση στο ΟΠΣ για κάποιο στέλεχος φορέα, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν ο φορέας δεν είναι κωδικοποιημένος στο ΟΠΣ. Βήμα 1 : Συμπλήρωση αίτηση χορήγησης κωδικού πρόσβασης. . Η συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης κωδικού πρόσβασης μπορεί να γίνει επιλέγοντας το σύνδεσμο «Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020» που βρίσκεται στη σελίδα εισόδου στο ΟΠΣ, στη διεύθυνση http://logon.ops.gr  Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση μπορείτε να βρείτε πατώντας το εικονίδιο “Βοήθεια” στο πάνω δεξί μέρος της αίτησης ή ανοίγοντας το σύνδεσμο Εγχειρίδιο Χρήστη που θα πρέπει να διαβάσετε. Βήμα 2 : Αποστολή αίτησης στη ΔΑ/ΕΦ Η αίτηση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Υπεύθυνο/Νόμιμο εκπρόσωπο  του Δικαιούχου, αποστέλλεται στις ΔΑ ή τον ΕΦ, και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο της ηλεκτρονικής αίτησης. σε κάθε Υπηρεσία (Δ.Α / ΕΦΔ) θα πρέπει να αποσταλεί ΜΟΝΟ η σελίδα που την αφορά (αναγράφει στο πεδίο “Προς φορέα Διαχείρισης” τον τίτλο της πχ για την Ε.Υ.Δ. Ε.Π Περιφέρειας Ηπείρου) Βήμα 3 : Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη. Η Ενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη γίνεται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, έχει παραληφθεί από την ΔΑ/τον ΕΦ το υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης, ο κωδικός Δικαιούχου έχει συμπληρωθεί) από τον διαχειριστή της ΔΑ/του ΕΦ. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται για την έγκριση λαμβάνοντας σχετικό e-mail. Ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης. Στο Εγχειρίδιο Χρήστη Δικαιούχου θα βρείτε πληροφορίες για την :  Είσοδο στην εφαρμογή και Αλλαγή συνθηματικού Ανάκτηση Συνθηματικού χρήστη Διαχείριση προσωπικών στοιχείων Χρήστη που αναφέρονται σε  Αλλαγή / τροποποίηση στοιχείων Χρήστη Αλλαγή Αρμοδιοτήτων Χρήστη (Προσθήκη δυνατότητας χρήστη πρόσβασης και σε και σε άλλους Φορείς Διαχείρισης   Τροποποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε περίπτωση ανάγκης για τροποποίηση ή κατάργηση των δικαιωμάτων πρόσβασης κάποιου χρήστη, θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στην Υπηρεσία μας αίτημα υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, που να ζητά αυτή την αλλαγή. ΠΡΟΣΟΧΗ  : τα δικαιώματα του χρήστη θα αλλάξουν συνολικά (globaly) σε όλους τους Φορείς Διαχείρισης που έχει πρόσβαση.  Απενεργοποίηση λογαριασμού χρήστη. Οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την ΔΑ/τον ΕΦ για τυχόν μακρόχρονη απουσία χρηστών ή αποχώρηση από τον Δικαιούχο, ώστε οι λογαριασμοί τους να απενεργοποιούνται. ΠΡΟΣΟΧΗ : Η απενεργοποίηση δεν γίνεται επιλεκτικά για κάποιους Φορείς Διαχείρισης που έχει πρόσβαση ο χρήστης αλλά για όλους (Δηλ. η πρόσβαση του χρήστη ανακαλείται για όλες τους Φορείς Διαχείρισης που έχει πρόσβαση).   Τεχνική Υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων Η ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου μπορεί να σας βοηθήσει, εφόσον οι υπεύθυνοι πληροφορικής του φορέα σας δεν μπορέσουν, σε τεχνικά θέματα μετά από  την αποστολή μηνύματος (e-mail) στον υπεύθυνο του γραφείου ΟΠΣ της Υπηρεσίας μας (Στοιχεία επικοινωνίας γραφείων ΟΠΣ). την υποβολή ερωτήματος στο Helpdesk της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου την υποβολή ερωτήματος στη φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας. Σε κάθε μήνυμα/ερώτημα  θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή το προβλήματος. Πληροφορίες για υποστήριξη θα υπάρχουν σε αυτή εδώ την ενότητα της σελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ηπείρου και θα εμπλουτίζονται σταδιακά. Παρακαλείσθε πριν από την υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος να ανατρέχετε σε αυτή την ιστοσελίδα για να διαπιστώνεται αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική οδηγία ή διευκρίνιση που τυχόν απαντά στην απορία σας ή βοηθά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. Ενημέρωση - Εκπαίδευση δικαιούχων Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν από την ΕΥΔ την ενημέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού τους - χρηστών του ΟΠΣ 2014-2020. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους την αποστολή εγγράφου στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. την υποβολή αιτήματος στο Helpdesk της ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου την υποβολή αιτήματος στη φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας. Ερωτήσεις - Επιλήσεις προβλημάτων στο ΟΠΣ 2014-2020. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την σωστή απεικόνιση και διαχείριση των Δελτίων, σάς προτείνουμε να κάνετε χρήση των browsers: Chrome ή Mozilla Firefox και όχι του Internet Explorer. ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣ Δεν μπορεί να δει ο λογαριασμός του Νόμιμου Εκπρόσωπου του Φορέα τα Δελτία των υπόλοιπων χρηστών του Φορέα του Βεβαιωθείτε πως στις αρχικές αιτήσεις δημιουργίας χρήστη έχετε δηλώσει σε όλους τους χρήστες τον ΙΔΙΟ κωδικό φορέα. Αν το έχετε κάνει ήδη, παρακαλώ ενημερώστε μας για να ελέγξουμε ξανά τους λογαριασμούς σας για πιθανά λάθη στην βάση χρηστώνΠΡΟΣΟΧΗ : Αν έχετε ενεργοποιήσει ήδη λογαριασμό για τον ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ του Φορέα σας, για την υποβολή πράξης σε κάποια απο τις προηγούμενες Προσκλήσεις του Προγραμματός μας, δεν χρειάζεται να κάνετε νέο λογαριασμό για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο για επόμενη Πρόσκληση που θα θελήσετε να συμμετάσχετε.Ο λογαριασμός ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ έχει πρόσβαση σε ΟΛΑ τα έργα του Φορέα σας και σε όλες τις Προσκλήσεις μας για Υποβολή Χρηματοδότησης. Οι χρήστες του φορέα αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στα δελτία άλλων χρηστών του φορέα τους Οι χρήστες του φορέα αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στα δελτία άλλων χρηστών του φορέα τους  Ελέγξτε αν ο χρήστης έχει τον σωστό κωδικό φορέα στην υποβολή της αίτησής του Ελέγξτε να ο χρήστης έχει ζητήσει τον περιορισμό των έργων που θα έχει πρόσβαση. Σε καθε περίπτωση, παρακαλώ ενημερώστε μας για να ελέγξουμε ξανά τους λογαριασμούς σας για πιθανά λάθη στην βάση χρηστών. Πως ο φορέας μου μπορεί να υποβάλλει ένα έργο στο ΟΠΣ 2014-2020 Για να υποβάλετε αίτημα ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου θα πρέπει: Να έχει εκδοθεί πρόσκληση με κατηγορία που εμπίπτει στην κατηγορία του έργου που θέλετε να υποβάλετε. Θα πρέπει ο φορέας σας να είναι ορισμένος ως δικαιούχος στην πρόσκληση. Θα πρέπει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα να έχει αποκτήσει Λογαριασμό Χρήστη στο ΟΠΣ 2014-2020 για το ΕΠ Ηπείρου και να έχει δικαιώματα Υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Άλλαξε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα σας (π.χ. Δήμαρχος, Διοικητής Νοσοκομείου κλπ) . Τι πρέπει να κάνετε. Αρχικά για το νέο Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα σας, απαιτείται εγγραφή χρήστη στην Βάση Χρηστών ΟΠΣ με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. (Βλ. Λήψη κωδικού) Αποστολή της αίτησης με διαβιβαστικό έγγραφο που να περιέχει και τα στοιχεία του λογαριασμού προς κατάργηση (Ονοματεπώνυμο χρήστη, username). Το διαβιβαστικό θα πρέπει επίσης να μας ενημερώνει κατάλληλα για την αλλαγή του Νομίμου Εκπροσώπου σας και να περιέχει το πλήρες όνομα αυτού όπως θέλετε να εμφανίζεται στα Δελτία ΟΠΣ, ώστε να προχωρήσουμε και σε ενημέρωση της κεντρικής Βάσης Φορέων ΟΠΣ. Για την ενημέρωση αυτή η καλύτερη ενέργεια θα ήταν η αποστολή μηνύματος (e-mail) στον υπεύθυνο του γραφείου ΟΠΣ της Υπηρεσίας μας (Στοιχεία επικοινωνίας γραφείων ΟΠΣ) με συμπληρωμένο το Αρχείο/φόρμα Excel, που θα βρείτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Φόρμα στοιχείων φορέα» (απευθείας σύνδεσμος εδώ)  Σε περίπτωση που απαιτείται η ΕΥΔ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την ότι άλλο χρειαστεί.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.