Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Καταπολέμηση της απάτης
02.03.2018
Έγγραφο της ΕΥΔ με θέμα «Ενημέρωση για την καταπολέμηση της απάτητης και τη σύγκρουση συμφερόντων  στα συγχρηματοδοτούμενα έργα» (αρ. πρ. 927/31-3-2017. Επιπλέον πληροφορίες για την  Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις καθώς και λοιπό υλικό σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης, είναι διαθέσιμο σε άλλη ενότητα στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ (http://espa-epirus.gr/library/institutional/antifraud ) αλλά και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του espa.gr (https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx ) Το σύνολο των διαδικασιών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (στο σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx) Ενημέρωση Δικαιούχων ΟΔΗΓΙΑ O.VIII.2_1: Ορισμοί για παρατυπίες και θέματα απάτης Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.