Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έντυπα – Οδηγοί
22.06.2017

Έντυπα που αφορούν τους φορείς και τη διαχείριση των έργων τους το Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οδηγούς εφαρμογής, καθοδηγητικά έγγραφα κ.ά. για ενέργειες και δράσεις που άπτονται  της διαχείρισης των έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 Καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων Καταπολέμηση της απάτης Πλαίσιο Υλοποίησης Δημοσίων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Έντυπα και Οδηγούς που αφορούν συγκεκριμένα έργα ή κατηγορίες έργων Κέντρα Κοινότητας Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.