Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων
26.02.2018
Οδηγίες υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση της πράξης, (σύμφωνα με την με αρ. πρ. 71259/27-6-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  19-9-2017) (ΑΔΑ:ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ)  Εγκύκλιο οδηγιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού 23/200850) 2503.29.9.2017 οδηγιες αιτηματων χρηματοδοτησης Ορθή επανάληψη - Εγκύκλιος οδηγιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.