Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διαβούλευση

Το διάστημα που προηγήθηκε του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2021-2027, πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση. Ο σχεδιασμός  της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) ήταν σε στάδιο διαμόρφωσης, ενώ ξεκινούσε η επόμενη φάση του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που περιλαμβάνει την ετοιμασία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε σημαντική η συμμετοχή των πολιτών, Φορέων και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικασία καταγραφής απόψεων για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ηπείρου την περίοδο 2021-2027 καθώς όλοι έχουν μια κοινή συνισταμένη: την βελτίωση του μέλλοντος του τόπου.

Η διαδικασία συμμετοχής ήταν απλή, αρκούσε η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου το οποίο ήταν διαθέσιμο έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021. Δημιουργήθηκαν και διατέθηκαν προς τους ενδιαφερόμενους ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση για το διάστημα της διαβούλευσης.

Ερωτηματολόγια Διαβούλευσης:

Η διαδικασία της διαβούλευσης έχει ολοκληρωθεί - Τα ερωτηματολόγια εμφανίζονται για ιστορικούς λόγους.   

Ερωτηματολόγιο για τον πολίτη 
Ερωτηματολόγιο για τους φορείς
Ερωτηματολόγιο για την επιχειρηματικότητα.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.