Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
13η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης
29.01.2019
Η 13η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2019. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτηρίων επιλογής, της δράσης 3.2.1.1 «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια». Απόφαση 13ης Γραπτής Διαδικασίας Εξειδίκευση Εφαρμογής Μεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.