Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
14η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης
18.06.2019
Η 14η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτηρίων επιλογής πράξεων των δράσεων:
 • 2.2.1.1: Ηλεκτρονικό επιχειρείν ΙΙ (e – business)
 • 4.5.1.3: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων
 • 9.1.1.1.Α&Β: Εναρμόνιση οικογενειακής και οικογενειακής ζωής (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • Δράση 9.2.1.1.Γ : Κέντρα Κοινότητας (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.2.1.2 Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Δράση 9.3.1.1.Α&Β: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης για ΑμεΑ (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Γ: Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Δ: Υπηρεσίες υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και παιδιών που υφίστανται διακρίσεις (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Ε: Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.4.2.1.A: Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.4.2.1.Γ: Δομές Αστέγων (τροποποίηση εξειδίκευσης)
Απόφαση 14ης Γραπτής Διαδικασίας Εξειδίκευση Εφαρμογής Μεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.