Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
30η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020
29.05.2023

Η 30η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2023.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Ήπειρος 2014 – 2020 και σύμφωνα:

  1. με το άρθρο 6.Β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπου περιγράφεται η λήψη αποφάσεων μέσω γραπτής διαδικασίας,
  2. τα οριζόμενα στο άρθρο 110 εδάφιο 2.β του Κοινού Κανονισμού των Ταμείων 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης

απεστάλη για έγκριση η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ για το 2022.

Η 30η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 εγκρίθηκε στις 29 Μαϊου του 2023.

Την απόφαση και τα συνημμένα της μπορείτε να τα βρείτε στα παρακάτω.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.