Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
17η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης
10.12.2019
Η 17η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2019. Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής, των δράσεων:
  • Δράση 6.3.1.1.Β: Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (τροποποίηση)
  • Δράση 6.3.1.1.Γ: Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου
  • Δράση 7.2.1.4: Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές διασύνδεσης
  • Δράση: 9.1.1.1.Γ: Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου
Απόφαση 17ης Γραπτής Διαδικασίας  Εξειδίκευση Εφαρμογής  Μεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.