Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
3η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
11.08.2023

Η 3η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου του 2023.

Υποβλήθηκε για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης πρόταση που αφορά

  • πρόταση νέων κριτηρίων επιλογής για την Δράση : 3.ii.2: Δράσεις οδικής ασφάλειας / Υποδράση Υποδράση 3.ii.2β: Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής κλίμακας και Μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
  • πρόταση του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος

Η 3η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 ολοκληρώθηκε στις 11 Αυγούστου του 2023

Μπορείτε να βρείτε την απόφαση καθώς και τα συνημμένα αρχεία αυτής στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.