Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Άραχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €6,466,888.81
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €6,307,426.57
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 1)Την συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Ανέζας – Καλογερικού – Ψαθοτοπίου)Πρωην Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων της Περιφέρειας Ηπείρου, με συνολικό μήκος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 22.825,8 μ. Περιλαμβάνει 12.871,5 μέτρα εσωτερικού δικτύου συλλογής λυμάτων, 9.954,3 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών αντλιοστασίων και 5 αντλιοστάσια. 2)Την συλλογή και μεταφορά λυμάτων οικισμών (Αγίας Παρασκευής) Πρώην Δήμου Αραχθού του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου. Περιφέρειας με συνολικό μήκος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 10.518 μέτρα. Περιλαμβάνει 6.118 μέτρα εσωτερικού δικτύου συλλογής λυμάτων, 4.400 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών αντλιοστασίων και 1 αντλιοστάσιο. 3)Την επέκταση Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου.Κάλυψη των αρχαιολογικών δαπανών παρακολούθησης και σωστικών εργασιών, από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της Άρτας.

Κρισιμότητα

Η αποχέτευση στην περιοχή είναι προβληματική δεδομένου ότι γίνεται με βόθρους οι οποίοι λόγω της πλημμελούς συντήρησης και της μέτριας ποιότητας κατασκευής, συχνά υπερχειλιζουν. Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος ή στα ρέματα , όπως τελικά συμβάνει σήμερα στη περιοχή, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ασθένειες. Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων εγγυάται την προστασία της δημόσιασ υγείας και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Συνολικά θα κατασκευασθεί δίκτυο λυμάτων 42.650,80 μέτρων στους οικισμούς Αγ. Παρασκευής, Ανθότοπου και Κολομοδίων του Δήμου Ν. Σκουφά, καθώς και Ανέζας, Καλογερικού και Ψαθοτοπίου του Δήμου Αρταίων, εκ των οποίων 26.642,5 μέτρα εσωτερικού δικτύου συλλογής λυμάτων, 16.008,30 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών αντλιοστασίων καθώς και 8 αντλιοστασίων καθώς και 8 ανλιοστάσια συνολικά. Επίσης, θα κατασκευαστούν τα έργα της 3ης γραμμής που αφορούν την επέκταση της ΕΕΛ Νεοχωρίου συμπεριλαμβανομένων των έργων για την τριτοβάθμια επεξεργασία αυτής. Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες και η σύνδεση με τη ΔΕΗ.

Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.