Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
 • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
  €3,100,000.00
 • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
  €3,100,000.00
Περιοχή Εφαρμογής
 • Περιοχή
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η απόκτηση Επιστημονικών Οργάνων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Περιφερειακών Συσκευών και Λογισμικού, Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Μέσων καθώς και Επιστημονικών Εργαλείων, προκειμένου με την εγκατάσταση αυτών στους προβλεπόμενους χώρους, να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών: •Τμήμα Φιλολογίας •Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας •Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας •Τμήμα Μαθηματικών •Τμήμα Φυσικής •Τμήμα Χημείας •Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής •Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών •Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών •Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης •Τμήμα Ιατρικής •Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών •Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Κρισιμότητα

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει ως όραμα την περαιτέρω καθιέρωσή του ως βασικού δημόσιου πρωτοποριακού πυλώνα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, εστιάζοντας στη δημιουργία παράδοσης στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία και στη δια-βίου εκπαίδευση. Αποστολή του είναι η παραγωγή και μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα, η παροχή υψηλής και ολοκληρωμένης ανώτατης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της για την παραγωγή καινοτομίας που θα ισχυροποιήσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η υλοποίηση του έργου είναι αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή: • η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, • η αξιοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου, • η ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, • η διάχυση της γνώσης μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών και μεθόδων εκπαίδευσης.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα παραδοτέα του έργου που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησής του θα είναι ο εγκατεστημένος εργαστηριακός εξοπλισμός στους προβλεπόμενους χώρους των περιγραφόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως απεικονίζεται στο Έντυπο Ανάλυσης Κόστους που υποβλήθηκε συνημμένο με την αρ. πρωτ. 2941/2017/12-7-2017 Αίτηση Χρηματοδότησης ως προς τα είδη του και τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα ενισχυθούν και θα κάνουν χρήση του και περιλαμβάνει: -Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων -Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Περιφερειακών Συσκευών και Λογισμικού -Προμήθεια Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού και Εποπτικών Μέσων -Προμήθεια Επιστημονικών Εργαλείων.

Δείκτες Εκροών
 • CO35.Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Δείκτες Αποτελέσματος
 • T1631.Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.