Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,938,344.86
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €15,368,889.87
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή αποχετευτικών δικτύων συλλογής λυμάτων στους οικισμούς Βράχου, Παραλίας Βράχου, Παραλίας Λυγιάς, Ριζών, Παραλίας Ριζών, Καστροσυκιάς, Παραλίας Καστροσυκιάς, Καναλίου, Νέας Σινώπης, Νέας Σαμψούντας, Λούτσας και Παραλίας Λούτσας, μεταφοράς και επεξεργασίας αυτών σε Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ δυναμικότητας 17.630 ισοδύναμων κατοίκων για την κάλυψη των αναγκών της 20ετίας, καθώς και της διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην περιοχή του βόρειου άκρου της παραλίας "Λεύκας".

Κρισιμότητα

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο ούτε μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τα λύματα από τις δραστηριότητες των κατοίκων και των τουριστών - επισκεπτών οδηγούνται είτε σε απορροφητικούς βόθρους, είτε ανεξέλεγκτα σε γειτονικά ρέματα - τάφρους, είτε στη θάλασσα. Αυτό έχει προκαλέσει τον προοδευτικό κορεσμό του υπεδάφους, προβλήματα ρύπανσης στον υδροφόρο ορίζοντα και στην θαλάσσια περιοχή των ακτών του Ιονίου, ιδίως τους θερινούς μήνες.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Απαλλοτριωμένη έκταση συνολικού εμβαδού 43.774,15 τ.μ..Αποχετευτικά δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης συνολικού μήκους 126.630 μέτρων και 29 αντλιοστάσια.Κατασκευή ΕΕΛ. Παρακολούθηση αρχαιολογικών υπηρεσιών.Ηλεκτροδότηση του έργου.

Δείκτες Εκροών
  • CO19.Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1661.Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.