Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 4η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,957,902.49
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €3,957,902.49
Περιοχή Εφαρμογής
  • Περιοχή
    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή (ολοκλήρωση), την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού γραφείων και εργαστηριακού εξοπλισμού λειτουργίας του κτιρίου (καθίσματα αιθουσών, εργαστηριακοί πάγκοι, απαγωγές εστίες κλπ), καθώς και την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και επιστημονικών οργάνων, τα οποία θα τοποθετηθούν και θα συμβάλλουν στην άρτια και ασφαλή λειτουργία του Πολυδύναμου κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Κρισιμότητα

Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η προμήθεια του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και οργάνων καλύπτει την αναγκαιότητα του πολυδύναμου κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών, ώστε να λειτουργήσει άρτια και ασφαλώς το κτίριο για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα παραδοτέα είναι τα εξής: • Το κτίριο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό, και ο περιβάλλων χώρος του, όπως περιγράφονται στο συνολικό Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης . •Ο εξοπλισμός γραφείων και εργαστηρίων για τη λειτουργία του κτιρίου

Δείκτες Εκροών
  • CO35.Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Βίντεο σχετικά με το έργο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.