Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Συντήρηση, αποκατάσταση , ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Iερού της Δωδώνης- Φάση Α
Άξονας: 2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €4,897,496.10
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €4,897,496.10
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η στερέωση – αποκατάσταση τμήματος του αρχαίου θεάτρου με σκοπό την απόδοση του πρώτου διαζώματος και τμημάτων του δευτέρου στο κοινό. Θα συντηρηθεί η τοιχοποιία της δυτικής στοάς του εξωτερικού περιβόλου του ιερού ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά του και η πιθανή κατάρρευσή του. Επίσης θα πραγματοποιηθεί βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (επέκταση χώρου στάθμευσης, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, αντικεραυνική προστασία).

Κρισιμότητα

Η πράξη ανταποκρίνεται στην ανάγκη διατήρησης, προστασίας, και προβολής του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης, αναπόσπαστου τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου, το οποίο σύμφωνα με ειδικές μελέτες και έρευνες χρήζει άμεσης επέμβασης προκειμένου να αποτραπούν οι φθορές του χρόνου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

α) στερεωμένα και αποκατεστημένα τμήματα των κερκίδων 7, 8 και 9 του πρώτου διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου και τμήματα των κεντρικών κερκίδων 4, 5 και 6 του δευτέρου διαζώματος, επίσης με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου, β) συντηρημένο τμήμα του νοτιοδυτικού αναλημματικού τοίχου του θεάτρου,  γ) συντηρημένη επιφάνεια δομικού υλικού του οπίσθιου τοίχου της δυτικής στοάς του εξωτερικού περιβόλου του ιερού,  δ) σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και άρδευσης πρασίνου,  ε) αντικεραυνική προστασία του αρχαιολογικού χώρου,  στ) επέκταση του εσωτερικού δικτύου νερού,  ζ) έκδοση έντυπου αρχαιολογικού οδηγού και ενημερωτικού φυλλαδίου του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, φυλλάδιο σε μορφή Brallie,  η) Μία πινακίδα ενημέρωσης σχετικά με την μεθοδολογία αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου,  θ) Επέκταση χώρου στάθμευσης, συνολικής έκτασης 2000 τ.μ. και κατασκευή περίφραξης μήκους 215 μ.,  ι) προμήθεια μηχανισμού μεταφοράς φορτίων, η οποία θα παραμείνει στην κατοχή του φορέα λειτουργίας, για την καλή λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Δείκτες Εκροών
  • CO09.Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών
Δείκτες Αποτελέσματος
  • Τ1662.Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.