Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,850,852.24
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,850,852.24
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου
Το έργο αφορά στην ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας στον οικισμό Γλυκορίζου Άρτας, δυναμικότητας 25 μαθητών δημοτικού και 5 νηπίων, συνολικής δόμησης 1.780,93 Μ2.Το παρόν έργο θα καλύψει την ανάγκη εξυπηρέτησης των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας για εκπαίδευση σε χώρους πλήρως προσβάσιμους σε αυτούς και επαρκείς για την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών τους δυνατοτήτων.
Κρισιμότητα
Η αναγκαιότητα της πράξης είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς αξιολογήθηκε κατά την Χαρτογράφηση υφιστάμενων υποδομών και αναγκών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου (αρ. πρωτ. Φ.14.1/3745/14-5-2016 έγγραφό της το οποίο επισυνάπτεται της πρότασης) ως το πρώτο σε σειρά αξιολόγησης έργο στην Περιφέρεια Ηπείρου που θα πρέπει να υλοποιηθεί. Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτουργεί από το έτος 1982 και το Ειδικό Νηπιαγωγείο το έτος 2002. Το μαθητικό δυναμικό του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άρτας και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας βαίνει την τελευταία δεκαετία συνεχώς αυξανόμενο και σ’ αυτό προστίθενται ότι φοιτούν εκτός από τους μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και μαθητές που προέρχονται από όμορες Περιφερειακές Ενότητες. Από το έτος 2015-2016 μεταστεγάστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας. Οι χώροι στους οποίους αναπτύσσεται τόσα χρόνια το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, ήταν και είναι ανεπαρκείς με έλλειψη χώρων ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και δημιουργικής απασχόλησης και η προσβασιμότητα ΑμεΑ είναι προβληματική. Η μέχρι σήμερα παροχή αυτών των υπηρεσιών γίνεται ευκαιριακά σε αίθουσες που για οποιονδήποτε λόγο είναι κενές, με συνεχείς μετακινήσεις από αίθουσα σε αίθουσα και κτίριο ως φιλοξενούμενα άτομα, πολλαπλασιάζοντας την αγωνία μαθητών και γονέων. Η κατασκευή θα λύσει το αίτημα τόσο του από χρόνια υπάρχοντος αιτήματος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, όσο και του Αναπηρικού Κινήματος για μόνιμες και σωστές εγκαταστάσεις που θα έχουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή την ευαίσθητη κατηγορία μαθητών και νηπίων. Η αναγκαιότητα της πράξης υποστηρίζεται επίσης με το αριθμ. 42/1-2-2016 έγγραφο του διευθυντή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, το αριθμ. 5/17-2-2016 έγγραφο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Άρτας, το αριθμ. 11/5-2-2016 έγγραφο του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου, την αριθμ. 3/2016 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αρταίων και το αριθμ. 1051/11-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας τα οποία επισυνάπτονται της πρότασης, ενώ αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη σκοπιμότητας του έργου. Η κατασκευή του Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας αποτελεί έργο εξέχουσας σημασίας για την περιοχή μας, καθώς θα καλύψει την βασική ανάγκη για την άρτια εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Τα παραδοτέα της πράξης θα είναι ένα πλήρως λειτουργικό κτήριο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του υφιστάμενα λειτουργούντα Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας που εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Η συνολική κάλυψη του νέου κτηρίου ανέρχεται στα 1.685,46 m² και η συνολική δόμηση 1.780,93 m². Σύμφωνα με τη μελέτη και το Διάγραμμα Δόμησης, το κτήριο θα περιλαμβάνει υπόγειο ισόγειο και όροφο με τα παρακάτω εμβαδά αυτών. Επιφάνεια Υπογείου: 275,83 m2 Επιφάνεια Ισογείου: 1.567,31 m2 Επιφάνεια Ορόφου: 213,62 m2. Επίσης θα παραδοθεί κατάλληλος εξοπλισμός συμπληρωματικά του υφιστάμενου εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει: Έπιπλα - Ηλεκτρικά - Ιατρικό Εξοπλισμό - Λοιπό Εξοπλισμό - Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη προμήθειας.
Δείκτες Εκροών
  • CO35.Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
Δείκτες Αποτελέσματος
  • T1631.Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει µόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.