Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ"
Άξονας: 4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Πρόσκληση
Προϋπολογισμός
  • Τρέχων Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,029,013.03
  • Τρέχων Προϋπολογισμός Πρότασης
    €1,029,013.03
Περιοχή Εφαρμογής
Διαρθρωτικό Ταμείο

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την ανέγερση κτιρίου με χρήση νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 νηπίων) σε οικόπεδο εμβαδού 951,99m2 στην οδό Ελένης Ζωγράφου 3 στα Ιωάννινα στο Ο.Τ. 136, κατασκευές & διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου καθώς και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία του νηπιαγωγείου. Ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί μέσω της πράξης εντάσσεται στα ακόλουθα Τμήματα : Α) Έπιπλα νηπίων, Β) Γενική επίπλωση & εξοπλισμός, Γ) Λευκά είδη, Δ) Παιδαγωγικό υλικό, Ε) Εξοπλισμός ενισχυμένου ήχου, ΣΤ) Εξοπλισμός διαδραστικού πίνακα, Ζ) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Εκτυπωτές - Φωτογραφικές μηχανές, Η) Ηλεκτρικές συσκευές.

Κρισιμότητα

Στο προταθέν για ανέγερση κτίριο προβλέπεται να μετεγκατασταθεί το 5ο διθέσιο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει και τμήμα Ολοημέρου. Το Νηπιαγωγείο αυτό μέχρι σήμερα στεγάζεται κάτω από εντελώς ακατάλληλες συνθήκες στα ημιυπόγεια του κτιρίου της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Το νέο Νηπιαγωγείο θα απορροφήσει νήπια από τα Νηπιαγωγεία 5ο, 9ο και 16ο τα οποία λειτουργούν με περισσότερα από 120 νήπια συνολικά κάθε χρόνο.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Α) Κτίριο με χρήση νηπιαγωγείου (ολοήμερης λειτουργίας), δυναμικότητας 50 νηπίων, συνολικής επιφάνειας: 654,84 μ2, σχεδιασμένο με κύριο στόχο την ελεύθερη και ανεμπόδιστη προσβασιμότητα (Ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και δυνατότητα συμμετοχής όλων) Β) Κατασκευές & διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του νηπιαγωγείου, συνολικής επιφάνειας: 367,14 μ2, σχεδιασμένες με κύριο στόχο την ελεύθερη και ανεμπόδιστη προσβασιμότητα (Ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους χώρους και δυνατότητα συμμετοχής όλων) Γ) Πλήρης εξοπλισμός νηπιαγωγείου. Ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί μέσω της πράξης εντάσσεται στα ακόλουθα Τμήματα : Α) Έπιπλα νηπίων, Β) Γενική επίπλωση & εξοπλισμός, Γ) Λευκά είδη, Δ) Παιδαγωγικό υλικό, Ε) Εξοπλισμός ενισχυμένου ήχου, ΣΤ) Εξοπλισμός διαδραστικού πίνακα, Ζ) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Εκτυπωτές - Φωτογραφικές μηχανές, Η) Ηλεκτρικές συσκευές. Τα είδη του εξοπλισμού περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη προμήθειας εξοπλισμού.

Δείκτες Εκροών
  • CO35.Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.