Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ένταξη του έργου "Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο την πόλης των Ιωαννίνων"
23.12.2015

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο την πόλης των Ιωαννίνων

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1179
Θεματικός στόχος  :  6
Άξονας Προτεραιότητας  :  2
Α/Α Απόφασης  :  0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000236
Τίτλος Πράξης  :  Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο την πόλης των Ιωαννίνων
Δικαιούχος  :  Δήμος Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός  : 1.377.525,63 €
Απόφαση Ένταξης    

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.