Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ένταξη έργου "Κατασκευή Πολυδύναμου Κτιρίου για τη στέγαση Νέων Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-4η εφαρμογή"
23.03.2016

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κατασκευή Πολυδύναμου Κτιρίου για τη στέγαση Νέων Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-4η εφαρμογή" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1326
Θεματικός στόχος  :  10 
Άξονας Προτεραιότητας  :  4 
Α/Α Απόφασης  :  2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000664
Τίτλος Πράξης  : Κατασκευή Πολυδύναμου Κτιρίου για τη στέγαση Νέων Τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-4η εφαρμογή
Δικαιούχος  : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός  :  3.957.902,49 €
Απόφαση Ένταξης    

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.