Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ένταξη έργου "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017"
04.08.2016

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017" 

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1565
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας  :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001619
Τίτλος Πράξης  :  Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017
Δικαιούχος  :  ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Προϋπολογισμός  :  4.853.306,00 €
Απόφαση Ένταξης    

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.