Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ένταξη έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας"
19.12.2016

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1552
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας   :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001347
Τίτλος Πράξης  :  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας.
Δικαιούχος  :  Δήμος Ζίτσας.
Προϋπολογισμός  :  112.320 €
Απόφαση Ένταξης    

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.