Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ένταξη της Πράξης «Συμμετοχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5027213 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
18.04.2018

Στοιχεία Ενταγμένης Πράξης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 097

Κωδικός ΟΠΣ Ενταγμένης Πράξης : 5027213

Τίτλος Πράξης: «Συμμετοχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ»

Δικαιούχος : Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)

Συνολικός Προϋπολογισμός : 7.300.000,00 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη : 7.300.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης : 14-02-2018

Ημερομηνία Λήξης : 31-12-2023

Φυσικό Αντικείμενο : Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ στοχεύει στη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων (Ταμείο Δανείων, Ταμείο Εγγυήσεων, κλπ) με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση). Τα χρηματοδοτικά μέσα του Ταμείου αφορούν στην παροχή δανείων και εγγυήσεων με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις για την κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Απόφαση Ένταξης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.