Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Οδηγίες πρός τους δικαιούχους για την απόκτησης πρόσβασης στο ΟΠΣ 2021-2027
05.07.2023

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 παραθέτονται οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες από τα στελέχη των (δυνητικών) δικαιούχων για την απόκτηση πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ 2021-2027.

Οι οδηγίες αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στελέχη φορέων - δικαιούχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον προγραμματισμό / έκδοση των προσκλήσεων της ΕΥΔ).

Αναλυτικές οδηγίες οι χρήστες μπορούν αν βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΣ και ειδικότερα στο Εγχειρίδιο Χρήστη - Εγγραφή Χρήστη δικαιούχου και Διαχείριση Λογαριασμού τις οποίες θα πρέπει να συμβουλευτούν για την πλήρη ενημέρωσή τους.

Για ευκολία παρατείθονται απλοποιημένες οδηγίες  

Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Ο χρήστης έχει πρόσβαση ήδη στο ΟΠΣ 2014-2020

Αφού ο χρήστης συνδεθεί στο λογαριασμό του

Επιλέγει το όνομά του και στη συνέχεια από το μενού που εμφανίζεται «Στοιχεία Χρήστη και πρόσβαση 2021-2027

Επιλέγει

Στη συνέχεια αφού εξετάσει και διορθώσει τα στοιχεία του (αυτά που του επιτρέπεται)

  • από το τμήμα «Φορείς Διαχείρισης στους οποίους απευθύνεται η αίτηση» (1)
  • επιλέγει ως Προγραμματική Περίοδος «ΕΣΠΑ 2021-2027» (2)
  • και την/τις  Υπηρεσία/Υπηρεσίες  Διαχείρισης που απευθύνεται η αίτηση (3).

Προσοχή: Σημειώνουμε ότι ειδικά για φορείς που ενδιαφέρονται για πρόσβαση σε έργα που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία πρέπει να αποκτήσουν διακριτό κωδικό.

Τέλος επιλέγει εκτύπωση και υποβολή της αίτησης


Η αίτηση εκτυπώνεται και υπογράφεται κατάλληλα, τόσο από τον χρήστη και από το θεσμικά υπεύθυνο του φορέα και αποστέλλεται ξεχωριστά (η αντίστοιχη αίτηση) σε κάθε Υπηρεσία που έχετε επιλέξει, είτε ψηφιακά υπογεγραμμένη είτε φυσικά.

Επισημάνσεις :

  • Κάτω από την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του και η ιδιότητα του.
  • Επίσης η αίτηση θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του φορέα μας δίπλα στην υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου.
  • Στην περίπτωση που οι υπογραφές είναι ψηφιακές, αυτές μπορούν να μπουν απευθείας στο pdf της αίτησης που παράγεται από το ΟΠΣ, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σφραγίδας φορέα και ιδιότητας του νομίμου εκπροσώπου.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.