Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Οδηγίες Μεταφοράς Πράξεων απο το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027
31.05.2023

Οδηγίες για Μεταφορά Πράξεων απο το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα παρακάτω

Έχει υλοποιηθεί διαδικασία δημιουργίας ΤΔΠ στο 21-27 με αντιγραφή από το σε ισχύ ΤΔΠ στο ΟΠΣ 2014-20 μιας εν δυνάμει μεταφερόμενης πράξης.
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αυτή εκτελείται μέσω Υποστηρικτικής ενέργειας και χρειάζεται υποβολή αιτήματος μέσω Helpdesk στο οποίο θα αναγράφονται: 

  • Ο κωδικός MIS του ΟΠΣ 2014-20 του έργου προς μεταφορά.
  • Ο ΑΑ της Πρόσκλησης του 21-27 στην οποία θα ανήκει το έργο που θα μεταφερθεί. 
  • Τον χρήστη του Δικαιούχου (username) που θα καταχωριστεί ως δημιουργός του νέου ΤΔΠ (εγκεκριμένος από την ΔΑ στο 21-27)
  • Την κατάσταση του νέου ΤΔΠ (υπό Υποβολή ή Υποβληθέν) - προτείνεται να επιλέγεται η κατάσταση υπο Υποβολή
Συνημμένα άρθρου

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.