Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προτάσεις Δ.Α
29.05.2015

Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο υπέβαλε τις ποαράκτω προτάσεις

  • Πρόταση Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (pdf)
  • Πρόταση Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο προετοιμασίας Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) (5/2013)  (pdf) 
  • Πρόταση Περιφέρειας Ηπείρου για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 2014-2020 (9/2012) [ pdf ]
  • Eπίσημο Σχέδιο ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 όπως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17/7/2014 (pdf),

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.