Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κείμενα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2014-2020
29.05.2015

Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για το Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014 - 2020 εμφανίζονται παρακάτω

  • Εγκεκριμένο κείμενο Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014- 2020 (νέο ΕΣΠΑ) 2ο Σχέδιο (zip)
  • Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020  - 1ο Σχέδιο (pdf)
  • 3η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 (3/2013) (pdf)
  • Εγκύκλιος για την διεξαγωγή της Ex-ante αξιολόγησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (7/2013) (pdf)
  • 2η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 (3/2013) (pdf - 242 Kb)
  • Κείμενο Θέσεων των υπηρεσιών της Ε.Ε (position paper) σχετικά με την ανάπτυξη Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την Περίοδο 2014 - 20220  (11/2012) (pdf - 585 Kb)
  • 1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 - 2020 (4/2012) ( (pdf - 280,81 Kb)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.