Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου)
10.11.2016
Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου υποέργου 7 «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση των μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων απόβλητων που προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου», της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (MIS 5000210) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Πρόσκληση

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.