Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πολιτική κατά της απάτης
29.05.2015

Πολιτική κατά της απάτης

Η αντιμετώπιση της απάτης, γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας. Το θέμα έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο άρθρο 72 «Γενικές αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου» περιλαμβάνεται διάταξη για την πρόληψη, ανίχνευση και διόρθωση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 «Καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής», οι Διαχειριστικές Αρχές οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, η οποία έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η Εθνική αυτή Στρατηγική βασίζεται στους άξονες Πρόληψη –Ανίχνευση – Απόκριση και περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους: Προώθηση και καθιέρωση ηθικής κουλτούρας Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών Αποτελεσματική συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς Ενίσχυση της διαφάνειας Ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της ΠΠ 2014-2020. Η Στρατηγική εξειδικεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες ανά στόχο, που περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Δράσης. Στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου Δράσης, έχει διαμορφωθεί η Δήλωση Πολιτικής κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης και θέτει τη βάση για τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Επίσης, το ηλεκτρονικό φυλλάδιο Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις το οποίο, ως επικοινωνιακό εργαλείο, θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ, αλλά και στο να μεταδοθεί ευρέως το μήνυμα κατά της απάτης. Επιπλέον στοιχεία για την πολιτική απάτης διαθέσιμα στο site του ΕΣΠΑ Για περαιτέρω πληροφόρηση σε θέματα απάτης, δείτε τα Σχετικά αρχεία. Σχετικά αρχεία   Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης Ιούνιος 2011 (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 376 Kb)    Υλικό για απάτη - Συνέδριο Βρυξέλλες Δεκ. 2013 (ZIP - 14,9 Mb)   Σεμινάριο OLAF - Υλικό εκπαιδευτών Φεβ. 2014 (αγγλικά) (ZIP - 10,07 Mb)   Σεμινάριο OLAF - Υλικό εκπαιδευτών Φεβ. 2014 (ελληνικά) (ZIP - 11,5 Mb)   Guidelines on fraud risk assessment (ZIP - 792 Kb)   Anti-fraud coordinator - AFCOS (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 1,8 Mb)   Compendium structural actions - OLAF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 981 Kb)   Guide for fraud indicators - COCOF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 355 Kb)   Guide on conflict of interests - OLAF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 563 Kb)   Guide on forged documents - OLAF (ελληνικά-αγγλικά) (ZIP - 4,7 Mb)   Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - Μαρτιος 2017 (PDF - 460 Kb)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.