Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Νόμοι - Εγκύκλιοι -Π.Δ - Οδηγίες

Ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης Ανακοινώσεων συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης Ανακοινώσεων συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

20.12.2016

Το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε ανακοίνωση για την έγκριση ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα δικαιολο...

Δείτε Περισσότερα
Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου με ΝΠΔΔ Για Δράσεις ΕΚΤ

Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου με ΝΠΔΔ Για Δράσεις ΕΚΤ

03.08.2016

Υπόδειγμα Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου με ΝΠΔΔ Για Δράσεις ΕΚΤ

Δείτε Περισσότερα
Εγχειρίδιο διαδικασιών για νομικά πρόσωπα δήμων που δεν υλοποιούν τεχνικά έργα

Εγχειρίδιο διαδικασιών για νομικά πρόσωπα δήμων που δεν υλοποιούν τεχνικά έργα

03.08.2016

Εγχειρίδιο διαδικασιών για νομικά πρόσωπα δήμων που δεν υλοποιούν τεχνικά έργα

Δείτε Περισσότερα
Βάση Δεδομένων των νομικών και καθοδηγητικών κείμενων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

Βάση Δεδομένων των νομικών και καθοδηγητικών κείμενων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

23.06.2016

Κατά τη διάρκεια της 21ης συνεδρίασης της EGESIF (27 Απριλίου το 2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δημιουργία μιας διαδραστικής Βάσης Δεδομένων των νομικών και καθοδηγητικών κείμενων της πο...

Δείτε Περισσότερα
ΦΠΑ - Εγκύκλιοι και οδηγίες

ΦΠΑ - Εγκύκλιοι και οδηγίες

14.06.2016

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα, τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ από το ΠΔΕ, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 Εφαρμογή αυξ...

Δείτε Περισσότερα
Υπουργική Απόφαση Στήριξης Δικαιούχων

Υπουργική Απόφαση Στήριξης Δικαιούχων

13.06.2016

Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.

Δείτε Περισσότερα
Οδηγίες για τον ορισμό των ΠΤΑ ως οικονομικών υπηρεσιών / διαχειριστών δικαιούχων

Οδηγίες για τον ορισμό των ΠΤΑ ως οικονομικών υπηρεσιών / διαχειριστών δικαιούχων

13.06.2016

Οδηγίες σχετικά με τον ορισμό των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΠΤΑ) ως οικονομικών υπηρεσιών / διαχειριστών δικαιούχων συγχρηματοδοτουμένων έργων στο ΕΣΑΠ 2014-2020.

Δείτε Περισσότερα
Κατευθυντήρια οδηγία 14 - Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Κατευθυντήρια οδηγία 14 - Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

28.04.2016

Κατευθυντήρια οδηγία 14 (Απόφαση 295/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Οδηγία

Δείτε Περισσότερα
Ενχειρίδια - Οδηγίες

Ενχειρίδια - Οδηγίες

28.03.2016

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) & Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) Βάση Δεδομένων των νομικών και καθοδηγητικών κείμενων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ Οδηγός...

Δείτε Περισσότερα
Εγκύκλιος 81168 / ΕΥΣΣΑ

Εγκύκλιος 81168 / ΕΥΣΣΑ

29.02.2016

Εγκύκλιος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  της προγραμματικής περιόδου 20...

Δείτε Περισσότερα
Εγκύκλιος 32030 / ΕΥΣΣΑ

Εγκύκλιος 32030 / ΕΥΣΣΑ

29.02.2016

Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Εγκύκλιος 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-3-2015 Εγκύκλιος και Παραρτήματα

Δείτε Περισσότερα
Νόμος 4314/2014

Νόμος 4314/2014

29.02.2016

Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της...

Δείτε Περισσότερα
Νόμος 4310/2014

Νόμος 4310/2014

29.02.2016

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις

Δείτε Περισσότερα
Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος

Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος

29.05.2015

Για τον Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου συγκροτήθηκε η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και οι θ...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.