Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)
16.01.2019

Οι Αρχές/ φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες,

ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς. Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» το οποίο παρέχεται σε όλες τις Αρχές/ φορείς.

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.