Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποιήσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7)
13.08.2019

Σας ενημερώνουμε για τις νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν 

  1. στη Διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης για πράξεις πλην ΚΕ (ΔΙΙ_5) και στη Διαδικασία διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης (ΔΙΙ_7) για πράξεις ΚΕ.
  2. τη Διαδικασία ολοκλήρωσης πράξης πλην ΚΕ (ΔΙΙI_10) και στη Διαδικασία παρακολούθησης – αξιολόγησης ενδιάμεσου φορέα V_2).

Οι νέες εκδόσεις αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία

  1. «2019_07_25_Νέες εκδόσεις ΣΔΕ_ΔΙΙ_5_ΔΙΙ_7_ΚΕ» με αρ. πρωτ. 78855 / 26-07-2019.
  2. «2019_07_31_Νέες εκδόσεις ΣΔΕ_ΔII_10, ΔV_2» με αρ. πρωτ. 80661 - 02/08/2019.

Όπως, γνωρίζετε, οι ισχύουσες εκδόσεις των Εγγράφων του εγχειριδίου ΣΔΕ:

  • αποτυπώνονται και στο επικαιροποιημένο αρχείο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ_update250719 (το οποίο επίσης επισυνάπτεται)
  • αναρτώνται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

 

Νέες εκδόσεις εγγράφων (19-07-2019)

Νέες εκδόσεις εγγράφων (31-07-2019)

Εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.