Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
28.02.2016
Aνακοινώνεται ότι η Αρχή Ελέγχου ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση». Το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου αναρτήθηκε στην Επιχειρησιακή Πλατφόρμα Δίαυλος. Ενημέρωση ανάρτησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.