Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης
28.02.2016

Το Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την Αρχή Πιστοποίησης (καθεστώς της ΑΠ και φορέας στον οποίο ανήκει, στοιχεία επικοινωνίας ΑΠ, καθορισμός καθηκόντων που εκτελούνται από την ΑΠ, οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων Μονάδων).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 3 ΣΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.