Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών
28.02.2016

Το Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 περιλαμβάνει το σύνολο των Διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται από τις εμπλεκόμενες Αρχές/ φορείς. Οι Διαδικασίες αυτές έχουν ενταχθεί σε εννέα λειτουργικές περιοχές και συνοδεύονται από τυποποιημένα Έντυπα και Λίστες. Στο Εγχειρίδιο, όπου απαιτείται, προσαρτώνται οδηγοί/ οδηγίες που προσδιορίζουν λεπτομερέστερα την εφαρμογή συγκεκριμένων θεμάτων στο πλαίσιο των Διαδικασιών αυτών ή παρέχουν διευκρινίσεις και οδηγίες για τη χρήση των Εντύπων/Λιστών. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι ενιαίο για Πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και, όπου υπάρχει
διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο πλαίσιο μίας ενιαίας Διαδικασίας είτε σε διακριτή Διαδικασία.

Σχετικά αρχεία Παράρτημα 7 ΣΔΕ 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.