Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 8: Υποστηρικτικά Έγγραφα
28.02.2016

Το Παράρτημα 8: Υποστηρικτικά Έγγραφα ΣΔΕ 2014-2020 περιλαμβάνει τις Υπουργικές Αποφάσεις που σχετίζονται με το ΣΔΕ και άλλα υποστηρικτικά έγγραφα, όπως:

  • Επιστολή για την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης
  • Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Δήλωση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων (Υπόδειγμα)
  • Φάκελος Πράξης
  • Τήρηση εντύπων Διαδικασιών ΣΔΕ

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 8 ΣΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.