Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Νέα στοιχεία στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020
28.04.2016
Νέα στοιχεία στη ΔV_1: "Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα" & στη ΔVΙΙΙ_4: "Διαχείριση Κινδύνων" στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020 Διαβιβαστικό ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κατάλογος Εγγράφων ΣΔΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΧΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.