Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποιήσεις τυποποιημένων εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7)
25.04.2018
Έχουν αναρτηθεί τροποποιήσεις τυποποιημένων εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν τη Λειτουργική Περιοχή Ι: Επιλογή και Έγκριση Πράξεων, και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο «ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ_ΣΔΕ_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_16_04_18» με αρ. πρωτ. 41323/ΕΥΘΥ 310/17-04-2018. Επίσης, σημειώνεται ότι καταργείται το Έντυπο της Αίτησης Χρηματοδότησης «E.Ι.1_2 ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ_v1_301015», καθώς οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν στο καταργηθέν έντυπο έχουν ενσωματωθεί στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Όπως, γνωρίζετε, οι ισχύουσες εκδόσεις των εγγράφων του εγχειριδίου ΣΔΕ: -   αποτυπώνονται και στο επικαιροποιημένο αρχείο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ_update160418 -   αναρτώνται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Διαβιβαστικό Νέες εκδόσεις εγγράφων Το σύνολο των Σύνολο διαδικασιών του ΣΔΕ μπορείτε να το βρείτε εδώ Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.