Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) (17/1/2019)
17.01.2019
Oi νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν σε Έγγραφα της Διαδικασίας ΔVII_3: Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης. Οι νέες εκδόσεις αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο «2019_01_17_Νέες εκδόσεις Εντύπων στο ΣΔΕ» με αρ. πρωτ. 5799 / ΕΥΘΥ 53 / 17-01-2019. Όπως, γνωρίζετε, οι ισχύουσες εκδόσεις των Εγγράφων του εγχειριδίου ΣΔΕ:
  • αποτυπώνονται και στο επικαιροποιημένο αρχείο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ_update170119 (το οποίο επίσης επισυνάπτεται)
  • αναρτώνται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
Επιπλέον, για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε συνημμένα και την επικαιροποιημένη λίστα κατηγοριοποίησης ευρημάτων, όπως αυτή έχει αναπτυχθεί στο ΟΠΣ. Η τροποποίηση της  λίστας πραγματοποιήθηκε με βάση το νέο Έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την κατάρτιση της δήλωσης διαχείρισης και της ετήσιας σύνοψης: EGESIF_15-0008-05 (03/12/2018). Σημειώνεται ότι - όπως αναφέρεται και στο συνημμένο Έγγραφο των Οδηγιών - οι αναφορές σε ευρήματα διαχειριστικών επαληθεύσεων τόσο διοικητικών όσο και επιτόπιων στο πλαίσιο της Ετήσιας Σύνοψης θα πρέπει να γίνεται με βάση τη νέα λίστα ευρημάτων. Νέα έγγραφα ΣΔΕ (17/1/2019) Μπορείτε να βρείτε το πλήρες Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ως τροποποιήθηκε και ισχύει) και το Εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει) και στο www.esp.gr

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.