Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ανακοίνωση για την πρόσκληση 74
13.03.2019
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου σας ενημερώνει ότι για την πρόσκληση Πρόσκληση 74/2018 - 1η Τροποποίηση: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας,  η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τον έλεγχο των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis την τελευταία τριετία (Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) πρέπει να συμπληρωθεί για τα έτη 2017, 2018 και 2019. Επικαιροποιημένα συνημμένα πρόσκλησης 74.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.