Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Υποχρεώσεις δημοσιότητας πρόσκλησης ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω COVID-19
27.04.2021

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων  της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 αναφέρει ότι ο δικαιούχος υποχρεούται α) Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού για την τοποθέτηση τουλάχιστον μίας αφίσας …, β) Να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης … .

Ως εκ τούτου ο κάθε Δικαιούχος υποχρεούται στην:

  1. Τοποθέτηση Αφίσας μεγέθους Α3 (αρχείο: Αφίσα - Covid.docx) σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο και η αποστολή στα συνημμένα των δικαιολογητικών πληρωμής, φωτογραφίας στην οποία να απεικονίζεται η αφίσα τοποθετημένη στον χώρο της επιχείρησης.
  2. Ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης είτε του υποδείγματος της πρόσκλησης (αρχείο: Ιστοσελίδα - Covid.docx) είτε του ίδιου υποδείγματος της αφίσας (αρχείο: Αφίσα - Covid.docx) και η αποστολή στα συνημμένα των δικαιολογητικών πληρωμής, φωτογραφίας/εκτύπωση οθόνης στην οποία να απεικονίζεται το πρότυπο τοποθετημένο στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
    Επισημάνεται ότι σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου περί μη ύπαρξης ιστοσελίδας.
Ιστοσελίδα - Covid
Αφίσα - Covid

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.