Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027
23.07.2021

Η προετοιμασία για το ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και η Περιφέρεια έχει προχωρήσει στην σύναξη του πρώτου σχεδίου κειμένου του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη μιας άτυπης διαδικασίας διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, πριν την επίσημη υποβολή του τελικού κειμένου.

 

Θα ακολουθήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονιστικό Πλαίσιο η επίσημη υποβολή των νέων Προγραμμάτων, εντός διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία της επίσημης υποβολής του ΕΣΠΑ. Το 1ο Σχέδιο του ΕΠ διαμορφώθηκε στη βάση των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του σχεδίου ΕΣΠΑ 2021-2027. Για τη διαμόρφωση του κειμένου λήφθηκαν υπόψη οι εθνικές οριζόντιες και θεματικές στρατηγικές (υπό διαμόρφωση ή ολοκληρωμένες), καθώς και οι προτάσεις όλων των Φορέων που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη φάση διαβούλευσης.

 

1ο Σχέδιο ΕΠ Ήπειρος 2021-2027
Παρουσίαση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.