Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027
23.07.2021

Στις 12 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποβολή του κειμένου του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επίσημη υποβολή αποτελεί το τελευταίο βήμα μιας συστηματικής και εντατικής συνεργασίας και επεξεργασίας των κειμένων των εθνικών αρχών με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιτροπής. 

Θα ακολουθήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονιστικό Πλαίσιο η επίσημη υποβολή των νέων Προγραμμάτων, εντός διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία της επίσημης υποβολής του ΕΣΠΑ. 

Το νέο ΕΣΠΑ με το τίτλο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» αποτυπώνει τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας. Με την έγκριση η οποία αναμένεται έως τέλος Ιουλίου, θα διατεθούν για τη χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δις Ευρώ για τα επόμενα επτά έτη, εκ των οποίων ποσό 20,9 δις Ευρώ αφορά στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δις Ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.