Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Δημοσίευση απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 82 «Πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II»
02.09.2021

Δημοσίευση  απόφασης κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 82  «Πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II»

Ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά  στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), από 03.09.2021 έως και 16.09.2021.

Επισημαίνεται ότι οι υποβληθείσες ενστάσεις έως και 02.09.2021 θα πρέπει να ακυρωθούν με ευθύνη του επενδυτή και να υποβληθούν εκ νέου εντός των παραπάνω προθεσμιών για να είναι δυνατή η εξέταση τους από την αρμόδια επιτροπή.

Απόφαση κατάρτισης οριστικού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και πίνακα απορριφθέντων της Πρόσκλησης 82

Πρόσκληση 82/2019 (A/A 3811) : “Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II”

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.