Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ενέργειες μετά από διακοπή απασχόλησης μη εμβολιασμένων ωφελούμενων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 79/2019 “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”
08.09.2021

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εφαρμογής της παρ.6.β του άρθ. 206 του Νόμου 4820/2021 σύμφωνα με την οποία «β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. …» η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση του ωφελούμενου για να είναι δυνατή η συνέχιση της Πράξης καθώς προκύπτει αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του, σύμφωνα με την παράγραφο 14.κ της πρόσκλησης.

Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.