Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ιστορικό Σύνταξης Επιχ. Προγράμματος Ηπείρου 2021-2027
23.12.2021

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από ενέργειες και δράσεις που περιλαμβάνουν: 

Ηλεκτρονική Διαβούλευση (2ος κύκλος) 
1η Υποβολή Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-202711/2021
Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027
ΕΣΠΑ 2021-2027 (Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
08/2021
Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για το 1ο Σχέδιο «Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027»07/2021
1ο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 07/2021
Υποβολή Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 από την Εθνική Αρχή 07/2021
Ηλεκτρονική Διαβούλευση02/2021

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.