Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση Πρόσκλησης ΗΠ-025 (Α/Α 6012) - Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY), στην Περιφέρεια Ηπείρου
23.11.2023

Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-25 (Α/Α 6012) με τίτλο "Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY), στην Περιφέρεια Ηπείρου"

Η δράση έχει ως στόχο την Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αφορά στη χρηματοδότηση της συνέχισης της λειτουργίας Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΤΟΜΥ) . Ειδικότερα ενισχύεται η συνέχιση της λειτουργίας 7 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2024 και 2 ΤΟΜΥ μέχρι 31/12/2025, με σκοπό την καθολική παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον ωφελούμενο πληθυσμό. Οι ΤΟΜΥ έχουν καθήκον, με την εποπτεία της οικείας ΥΠΕ, να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη –διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας.

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.