Κλιματική ανθεκτικότητα Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση πρόσκλησης ΗΠ-027 (Α/Α 6079) - Συνέχιση λειτουργίας δομών και δράσεων για την αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
13.12.2023

 Η ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος 2021-27 προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης με κωδικό ΗΠ-027 (Α/Α 6079) και τίτλοΣυνέχιση λειτουργίας δομών και δράσεων για την αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Η δράση αφορά στην συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας μέχρι το τέλος του 2024 ανοικτών δομών και προγραμμάτων κατά των εξαρτήσεων για την πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη των οποίων η χρηματοδότηση ξεκίνησε κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αφορούν τη συνέχιση λειτουργίας δομών/ υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020. Από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας εκδόθηκε η με αρ. Α4γ/ΓΠ.61258/08.08.2017 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας με την οποία διασφαλίζεται η ανταπόκριση των δομών/υπηρεσιών στον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου και η βιωσιμότητά τους μετά το πέρας του Προγράμματος. Από το Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτηθούν μέχρι τις 31/12/2024 οι παρακάτω δράσεις: Α. Δομές και Υπηρεσίες Θεραπείας Περιλαμβάνουν μονάδες Σωματικής Αποτοξίνωσης από οπιούχα και αλκοόλ, απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα, με στόχο την κοινωνική φροντίδα όπως γονεϊκή στήριξη, προστασία εξαρτημένων και έγκαιρη παρέμβαση σε έφηβους-νέους με παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, πολυδύναμα κέντρα αντιμετώπισης ολόκληρου του φάσματος των εξαρτητικών συμπεριφορών στην περιφέρεια και τέλος κινητές μονάδες με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιοχές εκτός αστικού ιστού. Στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι: 1. Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στα Ιωάννινα 2. Δύο Πολυδύναμα Κέντρα (Άρτα και Πρέβεζα) 3. Κινητή Μονάδα με έδρα τα Ιωάννινα Β. Πρόγραμμα υπηρεσιών Πρόληψης στα Κέντρα Πρόληψης της Περιφέρειας Ηπείρου Γ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση για τη συνέχιση λειτουργίας με τις ίδιες προϋποθέσεις των εξής ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» πράξεων για 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι από 01/01/2024 έως 31/12/2024 : 1.«Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στα Ιωάννινα» (Κωδ. ΟΠΣ 5034934), με Δικαιούχο το "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 'Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'", 2. «Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου με έδρα την Άρτα» (Κωδ. ΟΠΣ 5037881), με Δικαιούχο το "ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)", 3. «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα» (Κωδ. ΟΠΣ 5037897), με Δικαιούχο το "ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)", 4. «Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα» (Κωδ. ΟΠΣ 5041729), με Δικαιούχο το "ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)", 5. «Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» (Κωδ. ΟΠΣ 5041870), με Δικαιούχο τον "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)".

Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.